Enligt PAHO (WHO:s regionkontor för de amerikanska kontinenterna) pågår ett stort utbrott av denguefeber i Karibien, Syd- och Centralamerika med över en miljon rapporterade fall hittills, och över 400 dödsfall under 2014. De flesta, nästan 700 000, har insjuknat i Brasilien. Även Colombia rapporterar om stort antal smittade, närmare 95 000.

Spridning i Tokyo

Samtidigt kommer uppgifter från bland annat den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and prevention (CDC) som rapporterar om över hundra bekräftade fall av denguefeber i Tokyo. Japan är ett land där viruset vanligtvis inte cirkulerar och det är nu första gången på nästan 70 år som inhemska fall av denguefeber påträffats. Ännu har inga dödsfall rapporterats i samband med det japanska utbrottet.

Specifik behandling saknas

Denguefeber är en virussjukdom som vanligtvis ger en okomplicerad febersjukdom. I vissa fall kan sjukdomen orsaka mer allvarliga symtom med plasmaläckage från blodbanan, lågt blodtryck och blödningar. Med tillgång till sjukhusvård kan allvarliga effekter av sjukdomen motverkas, det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin. Viruset sprids via myggor och finns i ett flertal länder i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika. Under regnperioder när myggpopulationen ökar kraftigt, kan sjukdomen spridas snabbt i epidemier.

Kläder och myggmedel skyddar

Myggorna som sprider viruset är, till skillnad från många andra myggarter, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna när myggorna dock främst sticker, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel på ställen på huden där myggorna kan komma åt. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för denguefeber och andra insektsöverförda smittor.

Turister drabbas

Varje år insjuknar fler än hundra svenska resenärer i denguefeber. Majoriteten smittas i Thailand, då det är ett vanligt resmål för svenskar. Om man har hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård på en vårdcentral eller akutmottagning och berätta för sjukvårdspersonalen var man har rest. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Analyser av denguefeberprover utförs vid Folkhälsomyndigheten. Diagnosen fastställs genom att antikroppar mot denguevirus eller virusets arvsmassa påvisas i patientens blod. Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om denguefeber

Kategori: Nyhet