I början av augusti vårdades en patient med feber på Skaraborgs sjukhus, Västra Götaland. Under vården utvecklade patienten hudutslag, som först misstänktes bero på en antibiotikareaktion. Efter utredning och provtagning visade sig patienten dock ha mässling. En annan patient som vårdades på sjukhuset vid samma tidpunkt smittades och insjuknade senare.

Händelserna i Västra Götaland är inte unika. Vid minst två tillfällen tidigare i år har personer med mässling inte misstänkts ha denna sjukdom vid kontakt med sjukvården, vilket lett till att andra personer i väntrum och på avdelningar exponerats och i vissa fall blivit sjuka.

Ovanlig i Sverige

Mässling är i dag en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, vilket sannolikt bidrar till att personal inom sjukvården inte alltid överväger diagnosen. Sjukvårdspersonal bör dock alltid tänka på och ta prover för mässling när personer söker för utslag och feber, framförallt i kombination med torrhosta eller infektion i ögats bindhinna (konjunktivit).

Smittar innan utslag

Mässlingsviruset kan utsöndras upp till fyra dagar innan den smittade fått utslag, vilket gör det svårt att kontrollera sjukdomens spridning.

Smittskydd Västra Götaland och Vårdhygien på Skaraborgs sjukhus har genomfört stora insatser för att informera de personer som har varit på samma platser som de två mässlingsfallen och därmed kan ha utsatts för smitta. Personer som misstänker att de har mässling ska kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 per telefon för information. Vid kontakt med vården ska person med misstänkt mässling hänvisas till speciella mottagningar för att minska risken för vidare spridning.

95 procent av barnen är vaccinerade

I Sverige infördes vaccination mot mässling med en dos vaccin 1971 och sedan 1982 erbjuds vaccination med två doser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Anslutningen till programmet har varit hög sedan 1980-talet och mer än 95 procent av barnen vaccineras, men en del barn och unga vuxna saknar fullgott skydd.

Personer som är födda före vaccinationsprogrammet har nästan alltid haft mässling som barn. Personer födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och riskerar därmed att insjukna vid kontakt med mässlingsfall. Även de som endast fått en dos mässlingsvaccin har viss risk att insjukna och bör därför erbjudas en andra dos.

Mer information

Kategori: Nyhet