Denguefeber, som orsakas av ett virus, förekommer i stora delar av tropikerna och delar av jordens subtropiska områden. Viruset sprids av myggor som är aktiva på dagen samt i gryning och skymning, och utbrott sker ofta i tätbebyggda områden och i städer. Denguefeber är en febersjukdom som oftast går över utan komplikationer. Inkubationstiden är som mest tio dagar.

I enstaka fall kan dock allvarliga komplikationer uppstå med blodtrycksfall och hos barn blödningar. Eventuella komplikationer visar sig i fasen efter att febern avtagit och kan behandlas med gott resultat med vätsketerapi och vid behov intensivvård, om patienten söker vård i tid och diagnosen misstänks.

Det finns inget förebyggande vaccin mot denguefeber, men genom att skydda sig från myggbett med myggmedel och täckande kläder kan man avsevärt minska risken att insjukna.

Resenärer till de ovan nämnda staterna i Brasilien bör hålla sig uppdaterade om läget lokalt. I områden med hög spridning bör man vidta åtgärder för att skydda sig, och framför allt små barn, mot myggor.

Hos resenärer som insjuknar med hög feber inom tio dagar efter utresa från dengueendemiskt område bör denguefeber ingå bland andra relevanta differentialdiagnoser.

Diagnostik avseende denguefeber utförs vid Folkhälsomyndigheten. Diagnosen fastställs genom påvisande av virusets arvsmassa med PCR (dag 1-5 efter feberdebut) och därefter med serologi. Påvisande av dengue-NS1-antigen kan komplettera diagnostiken framför allt för att överbrygga kring dag 4-6 efter feberdebut då virus i blod sjunker och antikroppssvaret börjar stiga. Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om denguefeber

WHOs rekommendation för klinisk handläggning av misstänkta fall av denguefeber

Interaktiv karta över utbredning av denguefeber

Pan American Health Organization – statistik

Kategori: Nyhet