2014 anmäldes 178 fall av TBE vilket är en minskning jämfört med de tre föregående åren, men sett över en längre tidsperiod är det ändå relativt många fall. Under 2000-talet har antalet fall ökat successivt samtidigt som infektionen har spritt sig norr- och västerut i landet.

TBE utbreddning i SverigeTorka gör fästingarna inaktiva

En ökad vaccinationstäckning under de senaste åren har sannolikt påverkat hur många som drabbas av sjukdomen. Förra årets varma och torra sommar är troligen en ytterligare orsak till att antalet smittade människor blivit färre. I sådant väder gömmer sig fästingarna på fuktiga ställen för att inte torka ut och kommer inte i kontakt med människor på samma sätt.

Fler män än kvinnor drabbades och sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40-49 år. De flesta blev sjuka någon gång mellan juni och oktober.

TBE förekommer i stora delar av landet, men finns främst i de östra delarna av landet utmed Mälaren och Östersjön. Förra året smittades flest i Stockholms län, följt av Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län.

Tid för vaccinering

Även om det ännu inte har anmälts några TBE-fall under våren är det nu nu hög tid för de personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till om man ska vaccinera sig inför årets fästingsäsong i enlighet med de regionala smittskyddsenheternas rekommendationer. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar sammanlagt tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en injektion med 3-5 års intervall om risken kvarstår.

Antal fall av TBE 1986-2014

TBE antal fall

Incidens (fall per 100 000 invånare)

TBE incidensfall

Läs mer om TBE

Hur kan du kan skydda dig mot fästingar och smitta

Information om vaccin mot Tick Borne Encefalitis (TBE) – fästingburen encefalit

Spridningen av TBE i Sverige under 2014 (PDF-dokument, 315 kB)

Kategori: Nyhet