Bredare stöd till landets studenthälsomottagningar

Publicerat

Under 2015 har Folkhälsomyndigheten utvidgat arbetet med att stödja landets studenthälsomottagningar till att även omfatta psykisk hälsa.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare ett särskilt uppdrag från regeringen att stödja landets studenthälsomottagningar i alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsfrågor (ANDT). Syftet är att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och bidra till kunskapsutveckling på området.

I år har myndigheten beslutat att även inkludera psykisk hälsa i arbetet. Majoriteten av de åkommor som gör att studenter söker sig till studenthälsan är psykiska besvär som stress, depression och ångest. Forskning som bygger på självrapporterad data visar att det finns ett utbrett problem av psykisk ohälsa bland studenter.

Inom ramen för uppdraget är även tobaksfrågan prioriterad under året. Bland annat kommer myndigheten att ta fram ett kunskapsunderlag till personalen på studenthälsomottagningarna om tobaksförebyggande arbete, samt hålla utbildning för personalen.

Den 4 maj kommer Folkhälsomyndigheten att genomföra en nationell träff för landets universitets- och högskoleledningar om studenters hälsa; Studentliv, studier och hälsa – hur går det ihop? Inbjudna är rektorer och förvaltningschefer. Några av landets främsta experter inom området för ANDT och psykisk hälsa kommer att föreläsa under dagen.

Läs mer om studenthälsouppdraget här

Kategori: Nyhet

Kontakt

Annika Frykholm
Tfn: 010-205 28 66

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan