Enkäten om hälsa och sexualitet kommer att skickas till 30 000 unga och syftet är att följa upp insatser för sexuell och reproduktiv hälsa. Genom undersökningen sammanställs ny och aktuell kunskap om arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Resultaten används sedan för att utveckla hälsofrämjande och förebyggande verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhället.

Undersökningen genomförs under april och maj. Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling och sammanställer svaren innan bearbetning och analys genomförs på Folkhälsomyndigheten. Alla uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Folkhälsomyndigheten kommer inte att kunna koppla svaren till en enskild person.

Den färdiga rapporten från Folkhälsomyndigheten kommer att vara klar 2016.

Kategori: Nyhet