Graviditeter oroar ungdomar mer än könssjukdomar

Publicerat

Ungdomar är mer oroade för oönskade graviditeter än för att få sexuellt överförda infektioner. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten om ungas hälsa och sexualitet.

Rapporten "Ungdomar och sexualitet 2014/2015" bygger på en internetbaserad enkätundersökning som har genomförts i samverkan med Ungdomsbarometern. 3165 personer i åldrarna 15–24 år som har uppgivit att de haft samlag har också fått frågor om sin hälsa och sexualitet. Årets mätning visar bland annat att unga tjejer är mer nöjda med sitt sexliv än unga killar samt att åldern för första samlaget ligger relativt stabilt över tid på 16 år.

Färre oroar sig för klamydia

Ungdomar är överlag är mer oroade för en oönskad graviditet än för att få sexuellt överförda infektioner. Vad gäller klamydia så visar de två senaste årens mätningar att andelen unga som svarar "ingen risk" på frågan om hur de ser på risken att smittas har ökat betydligt. Nästan hälften av ungdomarna ser inte någon risk att smittas av klamydia, men bara var fjärde använde kondom vid senaste samlaget. Samtidigt vet många, i synnerhet killar, inte vart de ska vända sig för att testa sig för könssjukdomar.

Kunskapskällor om sexualitet och samlevnad

Betydelsen av internet som informationskälla om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner har stadigt ökat och är nu tillsammans med ungdomsmottagningarna och skolan en av de klart främsta källorna.

I enkätundersökningen ställdes det också andra frågor om ungdomarnas hälsa. En av dem handlade om diskriminering och av de som svarade uppgav drygt två av tre att de har blivit diskriminerade eller kränkta. Grundskolan var i de fallen den absolut vanligaste platsen för kränkningen eller diskrimineringen.

Läs mer

Läs rapporten Ungdomar och sexualitet 2014/2015 (länk borttagen 2019-03-04)

Folkhälsomyndighetens arbete inom området sexualitet och hälsa bland unga. (länk borttagen 2019-03-04)

Folkhälsomyndighetens sjukdomsfakta om klamydia

Kategori: Nyhet

Kontakt

Monica Ideström
tel: 010-205 27 17

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan