I vår omvärld ökar problematiken med spridning av MRSA mellan människa och djur. För att vi i Sverige inte ska hamna i samma situation är ett tidigt förebyggande arbete betydelsefullt. Underlaget är framtaget för att läkare i mötet med lantbrukaren ska kunna ge råd och stöd med syfte att förhindra att MRSA sprids till djuren.

Att arbeta förebyggande mot spridning av MRSA är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Kategori: Nyhet