Kunskapsunderlag för att förhindra att MRSA sprids från människa till lantbrukets djur

Publicerat

Nu publiceras ett underlag som ska fungera som stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare vid rådgivning till lantbrukare som arbetar med djur och som bär på MRSA.

I vår omvärld ökar problematiken med spridning av MRSA mellan människa och djur. För att vi i Sverige inte ska hamna i samma situation är ett tidigt förebyggande arbete betydelsefullt. Underlaget är framtaget för att läkare i mötet med lantbrukaren ska kunna ge råd och stöd med syfte att förhindra att MRSA sprids till djuren.

Att arbeta förebyggande mot spridning av MRSA är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan