Logotyp för Tänk omFärre ungdomar dricker alkohol. Den nedåtgående trenden ses i Norden, Storbritannien och flera andra europeiska länder, samt även i Australien och USA. I Sverige har ungdomsdrickandet nått historiskt låga nivåer. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har idag cirka 46 procent av niondeklassarna druckit alkohol under det senaste året, vilket är den lägsta uppmätta nivån sedan början av 1970-talet. Då drack 90 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna i årskurs nio alkohol. Enligt Folkhälsomyndigheten kan en förändrad livsstil bland ungdomar, förebyggande samhällsinsatser och restriktiva föräldrar ses som tre viktiga förklaringar till den positiva utvecklingen.

Informationsinsatsen TÄNK OM är en riksomfattande satsning på området. Sedan fem år samarbetar ett antal aktörer på nationell, regional och lokal nivå inför de tillfällen på året då många unga dricker alkohol. Valborgsmässoafton är ett av dessa tillfällen.

– Samarbete mellan kommuner, skolor, företag, föreningar, polis, systembolag och föräldrar kan få en stökig kväll som valborg att bli den lugnaste, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Även om ungdomsdrickandet minskar så kvarstår problemet med att minderåriga får tag i alkohol som någon äldre köpt ut. Idag säger de flesta föräldrar nej till att ge sina barn alkohol. Istället får minderåriga oftast tag på alkohol genom pojkvän/flickvän, kompisar och kompisars syskon. Enligt den årliga skolundersökningen som genomförs av CAN får 40 procent av 15-åringarna tag i alkohol som köpts från Systembolaget. 19 procent uppger att de får tag i alkohol som är insmugglad.

Föräldratips inför Valborg

  • Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma m.m.
  • Visa att du bryr dig om din tonårings planer.
  • Förklara vad du är rädd ska hända om din tonåring dricker alkohol.
  • Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser.
  • Kom ihåg – tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger, även om det inte alltid verkar så.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Kategori: Pressmeddelande