Scoutmötet i Japan, den 23:e Världsscoutsjamboreen, pågick 28 juli–8 augusti och samlade cirka 30 000 deltagare från länder över hela världen. Cirka 1 900 kom från Sverige, varav de flesta är mellan 14 och 17 år.

Efter hemkomsten har några deltagare från Europa insjuknat i meningokockinfektion. Skottland har rapporterat fyra bekräftade fall och Sverige ett. Kopplingen mellan fallen är klarlagd genom typningsresultat som visar att stammarna är identiska (25 augusti).

Med tanke på sjukdomens allvarlighetsgrad och mot bakgrund av att det nu finns misstänkta fall i Sverige uppmanar nu Folkhälsomyndigheten samtliga som deltog vid scoutmötet i Japan att snarast uppsöka sjukvården i sitt landsting för att erbjudas behandling i förebyggande syfte. Antibiotika minskar risken för sjukdom, och minskar risken för smittspridning bland exempelvis anhöriga.

– Man bör få förebyggande behandling om man varit på lägret, även om man inte alls känner sig sjuk, för säkerhets skull, och utan att invänta odling och provsvar. Risken att bli sjuk är liten men å andra sidan kan sjukdomen utvecklas snabbt, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Meningokocker smittar framför allt som droppsmitta vid nära kontakt, exempelvis hostningar. Alla som smittas blir inte sjuka, många kan bära på meningokocker utan att få några symtom. I sällsynta fall kan bakterien leda till feber och hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet som symtom. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Ibland ses även små blödningar i huden, så kallade petechier. Den allvarligaste formen av sjukdom kännetecknas av blodförgiftning med större blödningar inne i huden och sjunkande blodtryck. Patienter med dessa symtom behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus.

Vanligen visar sig symtomen 2–3 dagar efter smittotillfället, men i undantagsfall vara längre, upp till drygt en vecka. Barn, ungdomar och unga vuxna löper störst risk att insjukna. Utbrott har tidigare beskrivits i samband med läger, på militärförläggningar och i liknande miljöer där man bor tätt inpå varandra. De flesta som insjuknar blir friska, men i vissa fall med bestående besvär från nervsystemet.

Läs mer

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Frågor och svar om meningokocker med anledning av lägret i Japan 2015

Kategori: Nyhet