Hittills i år har Folkhälsomyndigheten tagit emot 130 anmälningar av harpest hos människa. Även om antalet harpestfall alltid varierar kraftigt mellan åren, är detta ovanligt många anmälningar för att vara relativt tidigt på harpestsäsongen (se figur). Det är framförallt under augusti månad som rapporterna kommit in.

Antal anmälda harpestfall i Sverige per månad 2011-2015 (till och med 12 augusti)
Antal anmälda harpestfall i Sverige per månad 2011-2015 (till och med 12 augusti).

Majoriteten av fallen har smittats i Norrbottens län, framförallt i kommunerna Luleå och Boden. Läs Smittskyddsnyheten: Harpestutbrottet i Norrbotten växer

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har informerat om att ovanligt många döda harar har observerats i Norrbotten under sommaren, där harpest har bekräftats i några fall. Läs SVA:s pressmeddelande Harpest bekräftad på döda harar

Eftersom antalet anmälda harpestfall vanligen är som störst i september är sannolikheten stor att utbrottet kommer att fortsätta växa under de kommande veckorna. Eftersom myggor och andra stickande insekter är en vanlig källa till smitta är går det att skydda sig genom att bära täckande kläder och använda myggmedel.

Läs mer

För mer information om harpest och hur man skyddar sig mot smitta
Folkhälsomyndighetens diagnostik av harpest (Antikroppsbestämning Francisella tularensis)
Folkhälsomyndighetens diagnostik av harpest (PCR Francisella tularensis)
För medicinsk rådgivning kontakta 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet