Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som sedan fattar besluten om hur substanserna ska regleras. Från och med tisdagen den 18 augusti gäller följande:

Följande ämnen klassificeras som narkotika:

  • Acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl, som är syntetiska opioider.
  • 3-fluorofenmetrazin, som är en variant av fenmetrazin.
  • Isopropylfenidat och metylnaftidat (HDMP-28), som är relaterade till metylfenidat.
  • 25I-NBOH, som är relaterat till hallucinogener.
  • Klonazolam och deskloretizolam, som är bensodiazepiner.

Följande ämnen klassificeras som hälsofarlig vara:

  • AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer (2F-AB-PINACA), APP-CHMINACA, 5C-AKB48, MDMB-FUBICA, MDMB-FUBINACA, SDB-005, 5F-ADB-PINACA som är syntetiska cannabinoider.
  • Brefedron (4-BMC), 4-CMC (klefedron), 3-CMC (klofedron) samt bk-2C-B som är syntetiska katinoner.
  • 4-fluoro-butyrfentanyl, som är en syntetisk opiod som inrapporterades till EMCDDA för första gången 2014.
  • Efenidin (NEDPA) och NPDPA som är relaterade till lefetamin.

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter, ibland i blandningar med en redan reglerad substans.

Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker. Samtliga substanser saluförs huvudsakligen på internet.

Kategori: Nyhet