Sedan WHO i maj 2014 i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) deklarerade att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa så har organisationen bland annat utfärdat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder. Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 4 augusti 2015 (6th IHR Emergency Committee Meeting).

Fyra länder är för närvarade direkt drabbade av polio: Afghanistan och Pakistan – där det fortfarande finns spridning av vildtypspolio lokalt samt spridning av polio till andra länder – och Nigeria och Somalia där det har funnits spridning lokalt tidigare men inte under de senaste 12 månaderna. För dessa fyra länder kommer de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna att fortsätta gälla.

Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel och Syrien klassas som länder utan endemisk spridning, men som fortfarande är sårbara för importfall av polio på grund av ofullständig vaccinationstäckning. För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått en grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Totalt fem vaccindoser ger ett gott skydd för hela livet.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

Uttalande från WHO-mötet, 6th IHR Emergency Committee meeting regarding the international spread of wild poliovirus
Sjukdomsinformation om Polio

Kategori: Nyhet