I måndags beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera de cirka 1 900 ungdomar och unga vuxna som nyligen deltog i Världsscoutjamboreen i Japan att uppsöka vård för att få förebyggande behandling mot meningokocker.
(Läs tidigare nyhet Fall av meningokocksjukdom efter internationellt scoutläger)

Beslutet fattades i samråd med landets smittskyddsenheter. Bakgrunden var att några av lägerdeltagarna insjuknade i svår meningokocksjukdom några dagar efter hemkomsten. Fyra bekräftade fall har rapporterats från Skottland och ett från Sverige. Alla insjuknade med serogrupp W, har analyser visat. Det innebär att det sannolikt handlar om spridning av samma bakteriestam, men slutligt resultat kommer i nästa vecka.

Ett fall i Sverige är fortfarande under utredning (fredag eftermiddag).

Eftersom meningokocksjukdom kan vara mycket allvarlig med ett snabbt förlopp, och samtidigt är enkel att förebygga, uppmanades de hemvändande scouterna att söka vård för att få en engångsdos antibiotika för säkerhets skull.

Folkhälsomyndigheten har nu informerat vården och lägerdeltagarna, via Scouterna, att insatsen kan avslutas. Efter fredagen har det gått så lång tid från en eventuell smittoöverföring i Japan att det inte längre finns någon ökad risk att insjukna på grund av detta.

– Vi tror att vi gemensamt har lyckats minimera risken för fler fall. Vi tackar både vården och scouterna för ett mycket gott samarbete i den här stora och unika insatsen som genomfördes under kort tid, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Insatsen kommer nu att utvärderas, bland annat med hjälp av en enkät till de scouter som uppmanades att söka vård.

Läs mer

Sjukdomsinformation om meningokocker

Frågor och svar om meningokocker kopplade till smittspridningen under lägret i Japan

Kategori: Nyhet