Från och med den 1 december 2015 är luftvägssjukdomen mers inte bara anmälningspliktig som tidigare utan också smittspårningspliktig. Det innebär att läkare ska utreda vilka personer som en sjuk person har varit i kontakt med. Syftet är att så snabbt som möjligt kunna kartlägga smittvägar och hejda vidare smittspridning.
Mers står för Middle East Respiratory Syndrome. Sverige har inte haft några fall av denna sjukdom.

Samma dag ändras anmälningsplikten för influensa. Alla fall av influensa som bekräftas i laboratorieanalyser ska rapporteras, av laboratorierna.

Privatpersoner påverkas inte av förändringarna.

Läs mer

Läs om tillägget i föreskrifterna om influensa HSLF-FS 2015:26

Läs mer i tillägget i föreskrifterna om mers HSLF-FS 2015:27

Kategori: Nyhet