Att tonåringar allt mer sällan bjuds på alkohol hemma visar också den årliga skolundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). För tio år sedan uppgav fler än varannan niondeklassare att de blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. Utvecklingen har sedan gått i positiv riktning. I dag säger en av fyra 16-åringar att föräldrarna låtit dem smaka på alkohol. Under samma tid som föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol visar statistiken att ungdomar dricker allt mindre alkohol.

- Detta är mycket glädjande eftersom det visar att de allra flesta föräldrar idag är medvetna hur deras inställning kan påverka tonåringens eget förhållande till alkohol, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar dricka vid tidigare ålder och dricker mer än dem som inte blivit bjudna hemma.

Nyårstips till föräldrar:

  1. Låt inte minderåriga smaka på alkohol oavsett mängd och om du är närvarande eller ej.
  2. Enas om vad som gäller kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar inför nyårsfirandet. Gemensamma regler är lättare att hålla.
  3. Äldre kompisar är de som oftast förser tonåringar med alkohol. Prata med din tonårings äldre syskon och kompisar om vad som är okej eller inte i er familj. De flesta ungdomar avstår från att dricka om de inte får alkoholen från någon de känner (CAN, 2015).

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Insatsen genomförs med fokus på de tillfällen under året då det är störst risk för att unga dricker alkohol; valborg, skolavslutning, festivaler, skolstart, halloween och nyår. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Infografik inför nyår 2015: Kort om tonåringar och alkohol (PDF-dokument, 282 kB)

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Norstat ställt följande fråga per telefon till 2 100 föräldrar med barn födda 1999:

Nyårsundersökning tabell

Kategori: Nyhet