Antalet anmälda fall av inhemsk campylobacterinfektion har ökat kraftigt den senaste månaden och är ovanligt många för årstiden. Ökningen har observerats över hela Sverige. Hittills har 418 inhemska fall rapporterats under november 2015. Det är en tydlig ökning jämfört med november månad 2013 och 2014, då 254 respektive 201 fall anmäldes.

Ökningen utreds av Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tillsammans med de lokala smittskyddsenheterna. Ökningen av antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion bland människor sammanfaller med en rapporterad ökning av campylobacter i kycklingflockar. Prover jämförs nu för att undersöka om det är samma typ av bakterie som cirkulerar.

Diagram: fall av campylobacterinfektion i Sverige, novemberDiagram: fall av campylobacterinfektion i Sverige, november

Så minskar du risken för att drabbas av campylobacterinfektion

  • Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
  • Diska skärbräda och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst ca 70°C.
  • Undvik att dricka opastöriserad mjölk.

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).
  • Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur, och sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel. Bakterien tillväxer dåligt i de flesta födoämnen, men det krävs bara lite av smittämnet för att orsaka sjukdom.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om campylobacterinfektion

Information från Livsmedelsverket

Information från SVA

Antalet rapporterade fall månadsvis de senaste tre åren

Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion de senaste tre årenAntalet rapporterade fall av campylobacterinfektion de senaste tre åren

Kategori: Nyhet