Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny tillsynsvägledningsplan för åren 2016���2018 gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Syftet med planen är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning som myndigheten planerar under perioden.

Tillsyn inom området hälsoskydd ska förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av inomhusmiljön. Området regleras i miljöbalken, och tillsynen utförs av kommuner med vägledning från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelser.

För åren 2016–2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera tillsynsvägledning inom följande områden:

  • buller
  • bassängbad
  • fukt och mikroorganismer
  • Migrationsverkets asylboenden
  • uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen ska tydliggöra för länsstyrelserna och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder vilken vägledning som planeras under perioden.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommunerna i form av allmänna råd, handböcker, information på webbplatsen, svarar på inkomna frågor samt medverkar på regionala hälsoskyddsträffar och seminarier.

Läs mer:

Här finns tillsynsvägledningsplanen (länk borttagen 2019-03-28)

Kategori: Nyhet