I den strategi och handlingsplan som Nordic Dimension Partnership in Public Health and social Well-being (NDPHS) för 2016–2020 har antagit framgår att länderna vill prioritera arbetet med antibiotikaresistens inom regionen. Sverige, som leder expertgruppen för antibiotikaresistensarbetet inom partnerskapet, har även varit ansvarig för arbetet med att ta fram deklarationen. De länder som ingår i NDPHS är Norge, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige, Polen och Ryssland.

– Det är oerhört viktigt att vi har ett öppet och konstruktivt samarbete inom regionen, inte minst när det gäller resistensövervakning, på denna nivå. Dels finns inte exempelvis Ryssland med i ECDC, dels vill vi värna vår gemensamma geografiska närmiljö, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten och ordförande i NDPHS expertgrupp för antibiotikaresistens.

ECDC är den europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre för Disease Prevention and Control

Deklarationen stödjer det fortsatta samarbetet mot ökad spridning och förekomst av antibiotikaresistens i regionen. I deklarationen betonar NDPHS att antibiotikaresistensproblematiken omfattar human- och veterinärmedicin, jordbruk, livsmedel och miljö och bara kan lösas genom samarbete, internationellt och mellan olika sektorer.

Läs mer

Projektet NoDARS, Northern Dimension Antibiotic Resistance Study, stöds av NDPHS

Kategori: Nyhet