Resultaten diskuteras vid seminariet "Spelar barns och ungas socioekonomiska villkor någon roll för deras psykiska hälsa?" onsdagen den 9 december.

Folkhälsomyndigheten har tidigare visat att andelen 13- och 15-åringar med självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat de senaste decennierna. Nya resultat från Skolbarns hälsovanor visar att besvären är vanligare bland 13- och 15-åringar som uppger att familjen har dålig eller genomsnittlig ekonomi, jämfört med dem som uppger att familjen har bra ekonomi.

År 2013/14 uppgav 77 procent av flickorna som uppgav att de levde i familjer med dålig ekonomi att de hade haft minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan det senaste halvåret. Det kan jämföras med 47 procent av flickorna som uppgav att de levde i familjer med bra ekonomi. Bland pojkarna var andelen 58 procent jämfört med 26 procent.

Däremot visar resultaten inget samband mellan familjens levnadsstandard och förekomsten av självrapporterade besvär hos tonåringar. Levnadsstandarden mäts med frågor om antalet bilar, datorer, semestrar samt om tonåringen har eget rum eller inte.

– Resultaten visar alltså att tonåringars upplevelse av familjens ekonomi har större betydelse för hur tonåringar mår än familjens faktiska levnadsstandard. Vi ser också att ju sämre ekonomi familjen uppges ha, desto vanligare är självrapporterad psykisk ohälsa hos tonåringar, säger Johanna Ahnquist, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.
Seminariet om socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa är det tredje i Folkhälsomyndighetens seminarieserie om ökningen av barns och ungas psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till utvecklingen.

Seminariet spelas in och kommer senare att finnas tillgängligt här: Seminarier om ungas psykiska hälsa. (länk borttagen 2020-01-03)

Läs mer

Skolbarns hälsovanor
Länk till faktabladet Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar

Kategori: Nyhet