Under vinterhalvåret reser många från Sverige till tropiska delar av världen. Risken att drabbas av smitta ser många gånger annorlunda ut än i Europa.

Campylobacter är den vanligaste livsmedelsburna infektionen i samband med resor. Klamydia toppar listan över vanligaste sexuellt överförda infektionen och denguefeber är den vanligaste sjukdomen som sprids av mygg. Thailand, dit många åker så här års, är det land där flest personer från Sverige drabbas av dessa typer av infektioner.

  • God handhygien skyddar mot livsmedelsburna sjukdomar. Varm mat bör vara ordentligt upphettad. Ät frukt som du kan skala själv.
  • Många drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar under semestern och där är rådet att, precis som i Sverige, använda kondom vid nya sexuella kontakter.

I tropikerna finns det flera olika sjukdomar som sprids med myggor. Denguefeber är vanligast, men under senare år har även chikungunya och zikavirus spridits till många länder. Malaria finns inte i lika många länder men är en potentiellt mycket allvarlig sjukdom som det är viktigt att skydda sig mot.

  • I de områden där det finns myggor och sjukdomar som kan överföras med myggor tänk på att använda heltäckande klädsel och myggmedel på bar hud. Myggor är mest aktiva i gryning och skymning men vissa arter sticker även dag eller nattetid. I områden där malaria sprids kan man behöva ta malariaprofylax och sova under myggnät. Ta i god tid reda på om du behöver vaccinera dig eller ta malariaprofylax inför resan.

Läs mer

Campylobacter
Klamydia
Denguefeber
Chikungunya
Zika
Malaria
1177 Vårdguiden: vaccinationer inför resan

Kategori: Nyhet