Stödlinjen och Alkoholhjälpen byter ägare

Publicerat

Folkhälsomyndigheten lämnar över Stödlinjen för spelare och anhöriga samt Alkoholhjälpen till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag fördelat medel i form av statsbidrag till fyra nationella stödlinjer. Det är webb- och telefontjänster för råd och stöd till personer som upplever problem med alkohol, tobak eller spel. Dessa stödlinjer drivs nu samtliga av SLSO, i och med att Stödlinjen för spelare och anhöriga och Alkoholhjälpen har överlåtits.

För att nå en hållbar utveckling av de fyra stödlinjerna är det positivt att verksamheterna nu hålls samman. På detta sätt ökar möjligheterna att på ett sammanhållet sätt utbyta erfarenheter och kompetens samt att arbeta med metodutveckling och kvalitetssäkring.

Här finns de fyra stödlinjerna:

Läs mer

Information om förebyggande av spelproblem: www.spelprevention.se

Information om Centrum för psykiatriforskning (CPF) som driver Stödlinjen: www.psykiatriforskning.se

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan