I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Därför har organisationen bland annat utfärdat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder. Rekommendationerna ses över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 10 november 2015 (7th IHR Emergency Committee Meeting). Vid detta möte diskuterade man också utbrott orsakade av virus som härstammar från det orala levande försvagade poliovaccinet – ett vaccin som inte används i Sverige.

Inhemsk spridning

För närvarade finns det två länder, Afghanistan och Pakistan, där det fortfarande finns spridning av polio lokalt samt spridning av polio mellan länderna (senaste fallet i augusti 2015). För dessa länder kommer WHO:s tillfälliga vaccinationsrekommendationer fortsätta att gälla.

WHO:s expertkommitté bekräftade den framgångsrika insatsen mot polio på den afrikanska kontinenten och speciell i Nigeria, som inte rapporterat något fall av polio senaste 12 månaderna.

Förstärkt övervakning

Flera länder är dock fortfarande sårbara – exempelvis länder på Afrikas horn, flera länder i centrala Afrika och Mellanöstern – på grund av låg vaccinationstäckning, väpnade konflikter eller bristfällig hälso-och sjukvård. För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken.

Samma rekommendation gäller för exempelvis Ukraina, Nigeria, Madagaskar, Laos och Ekvatorialguinea, som har haft begränsade utbrott av polio under året. I de fallen rör det sig om spridning av polio som härstammar från det orala levande försvagade vaccin som används där. I sällsynta fall kan vaccinvirusstammarna förändra sig genetiskt och återfå sin sjukdomsframkallande förmåga. Spridning kan då förekomma om vaccintäckningen i befolkningen är låg. I Sverige, liksom i många andra länder, finns inte detta problem då vi använder ett avdödat poliovaccin, som ges via injektion.

Fem doser ger livslångt skydd

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått en grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan de senaste dosen. Totalt fem vaccindoser ger ett gott skydd för hela livet.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Det finns ingen risk för spridning av polio i Sverige.

Läs mer

Uttalandet från WHO-mötet, 7th IHR Emergency Committee meeting regarding the international spread of wild poliovirus

Sjukdomsinformation om Polio

Kategori: Nyhet