Personerna, som är från Jönköpings län och Östergötland, insjuknade veckan efter Riksstämman. Utbrottet är nu att betrakta som över, eftersom det inte har rapporterats fler insjuknade den senaste veckan.

Folkhälsomyndigheten vill ändå uppmärksamma dem som besökt Riksstämman och sedan blivit magsjuka att det kan handla om cryptosporidiuminfektion. Information om det inträffade har skickats ut till samtliga deltagare. I samband med informationsutskicket ombeds även alla deltagarna, oavsett om de har varit sjuka eller inte, att besvara en enkät. Förhoppningsvis kan enkäten bidra till att orsaken till smittan identifieras och till att eventuella ytterligare fall upptäcks.

Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborg, berörda smittskyddsenheter och Livsmedelsverket.

Sjukdomen kan spridas mellan personer och därför är det viktigt med god livsmedels- och handhygien.

Fakta om cryptosporidium

  • Cryptosporidium är en tarmparasit som kan orsaka magsjuka. Parasiterna utsöndras med avföring från en infekterad person och kan sedan spridas till andra. Vissa arter av cryptosporidium kan spridas från djur.
  • Symtomen på cryptosporidiuminfektion är vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, uppsvälld mage och ibland feber. Kräkningar är mindre vanliga. Inkubationstiden är 2–12 dygn.
  • Symtomen behandlas med vätskeersättning. Infektionen läker normalt spontant inom 1–3 veckor.
  • Under 2014 rapporterades drygt 400 fall av cryptosporidiuminfektion i Sverige och av dessa var 245 smittade i Sverige.
  • Ibland inträffar större utbrott. Det hittills största utbrottet i Sverige inträffade under vintern 2010 då cirka cirka 27 000 människor insjuknade i cryptosporidiuminfektion i Östersund och Skellefteå.
  • Misstänker du att du har drabbats av cryptosporidiuminfektion kan du kontakta 1177 Vårdguiden för personlig medicinsk rådgivning.
Kategori: Nyhet