• Webbplats gör det möjligt att följa upp ANDT-arbete

    Publicerat

    Webbplatsen andtuppfoljning.se har uppdaterats för att bli än mer användarvänlig. På webbplatsen publiceras uppgifter om alkohol, narkotika, dopning och tobak som gör det möjligt för bland annat handläggare…