• Dags för kuvertet som kan påverka folkhälsan

    Publicerat

    I dagarna får 120 000 invånare i Sverige ett kuvert från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den årliga enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Svaren är viktiga…

  • Så ser folkhälsan ut i kommunerna

    Publicerat

    Nu finns Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik över folkhälsan i landets kommuner tillgänglig.