Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för de politiker som tar beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan.

Totalt är det cirka 120 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta. Runt 20 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige och cirka 100 000 från ett tilläggsurval i Västra Götalandsregionen. I år får dessutom 1 000 gotlänningar enkäten. Det är frivilligt att delta, men alla svar behövs för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

– Resultaten av enkäten är viktiga, framför allt för de politiker på regional och lokal nivå som ska fördela resurser och prioritera insatser till att förbättra hälsan, säger Saman Rashid, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad.

Läs mer om undersökningen Hälsa på lika villkor och se resultat från tidigare år

Kategori: Nyhet