Folkhälsomyndigheten ansvarar för att säkra att hälso- och sjukvården har tillgång till de analyser som landet behöver för ett effektivt smittskydd. Det handlar om att diagnostisera ett sjuttiotal olika infektionssjukdomar och smittämnen utifrån den svenska smittskyddslagen, det internationella hälsoreglementet och EU:s lista över farliga biologiska ämnen.

Många av dessa analyser utförs vid de 24 kliniska mikrobiologiska laboratorierna som finns runt om i landet, men alla laboratorier har inte alla analyser. Genom den lista som Folkhälsomyndigheten nu presenterar kan personal inom hälso- och sjukvården snabbt se vilket laboratorium som har möjlighet att testa för den smitta man misstänker. Hos Folkhälsomyndigheten själv utförs ett antal olika analyser som inte finns vid de övriga laboratorierna, bland annat för ämnen med hög smittrisk (exempelvis ebola och mjältbrand). Myndigheten samlar också in prov och utför typning av viktiga smittämnen för att övervaka det epidemiska läget i landet.

Utöver de analyser som behövs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd utför Sveriges laboratorier dessutom en mängd andra undersökningar för diagnostik av infektionssjukdomar hos patienter. Senare i år kommer därför Folkhälsomyndighetens laboratorielista att utökas med information om även dessa analyser.

Här hittar du laboratorielistan

Kategori: Nyhet