Tillgång till naturen är en rättighet och grundläggande för vår hälsa men undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen. När allt fler människor bosätter sig i tätorter blir trycket också hårt på städernas grönområden. Konferensen Tankesmedja för friluftsliv har därför som årets tema utvecklingen av friluftsliv i och nära tätorter.

Genom att vara en mötesplats för alla de olika aktörer som påverkar friluftslivet vill konferensen bidra till att nya lösningar utvecklas som gör det möjligt för människor att ha nära till naturen också i staden.

Naturvårdsverket samordnar friluftslivsuppdraget

Konferensen arrangeras av Naturvårdsverket i samarbete med ett flertal myndigheter och aktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten. Den årliga konferensen är en del av den nationella friluftspolitikens genomförande.

Friluftspolitiken har tio mätbara mål som ska ha nåtts 2020 och Folkhälsomyndigheten är ansvarigt för delmålet Friluftsliv för god folkhälsa. Det innebär bland annat att myndigheten ska sammanställa kunskaper om kopplingen mellan friluftsliv och folkhälsa och om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa. Kunskapen ska spridas till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

Målgrupper för konferensen Utomhus i stan är personer inom idéburen sektor, näringsliv, kommun eller myndighet. Konferensen äger rum 28-29 april 2015 i Örebro.

För mer information Utomhus i stan – Tankesmedja för friluftsliv 2015

Läs om vårt uppdrag att arbeta med mål nio – friluftslivets betydelse för folkhälsa

Kategori: Nyhet