Listeria är en bakterie som smittar via vissa typer av livsmedel, framför allt finns bakterien i produkter som inte upphettas som till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk och skivat smörgåspålägg.

Utbrottet identifierades via analyser

Utbrottet startade hösten 2013 och kunde upptäckas då Folkhälsomyndigheten typade listeriabakterier hos alla infekterade människor. 49 personer var smittade av samma typ av bakterie vilket pekade på att de blivit smittade av samma smittkälla. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket gjorde gemensamma insatser för att kartlägga utbrottet och förhindra vidare smittspridning.

Enkäter pekar på charkprodukter som smittkälla

En enkätstudie som Folkhälsomyndigheten gjorde i samarbete med landets smittskyddsenheter visade att de insjuknade personerna relativt ofta hade ätit charkprodukter som skinka, medvurst och leverpastej.

En konsekvens av utbrottet är att Livsmedelsverket har intensifierat sitt arbete med listeria. Myndigheten har till exempel gjort kontrollbesök hos ett antal charkproducenter och vidareutbildar under året sin personal kring kontroll av listeria.

Viktigt att riskgrupper följer rekommendationer

Hos friska personer ger listeriainfektion vanligen inga symtom alls, men äldre och människor med nedsatt immunförsvar kan drabbas av allvarligare symtom. Infektion hos gravida kan leda till missfall eller ge svår sjukdom hos det nyfödda barnet. I det aktuella utbrottet var 82 procent av de sjuka äldre och tio procent var gravida.

Även om detta utbrott av listeria nu är över bör riskgrupper även fortsättningsvis följa Livsmedelsverkets rekommendationer.

För detaljer se vår sammanfattning av utbrottet

Kategori: Nyhet