Faktabladen över utvalda folkhälsorelaterade indikatorer har nu uppdaterats för alla Sveriges kommuner. En av indikatorerna som listas är gymnasiebehörighet, som används för att följa utvecklingen av barns kompetenser. Sambandet mellan utbildningsnivå och hälsa är starkt, varför det är viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan.

De senaste siffrorna visar att mönstret i huvudsak är det samma som tidigare år. Andelen gymnasiebehöriga flickor är högre än andelen gymnasiebehöriga pojkar på såväl riks- som länsnivå. På kommunnivå är bilden något mer skiftande.

Hur det ser ut i din kommun visas i den lättillgängliga lägesöversikt som faktabladen ger. Mer fakta kring den blivande gymnasisten och mycket annat finns i Folkhälsodata, nu med ett nytillskott i form av databasen ”Skolbarns Hälsovanor, nationella resultat”.

Länk till Folkhälsodatas faktablad

Länk till Folkhälsodatas databas

Kategori: Nyhet