Enheten ansvarar för myndighetens arbete när det gäller miljöns betydelse för hälsan – att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i den fysiska miljön samt att främja miljöns positiva påverkan på människors hälsa.

Enheten är en av sex enheter på Avdelningen för kunskapsstöd. På enheten arbetar idag 14 medarbetare som är placerade både i Solna och i Östersund varför en hel del resor ingår i tjänsten, även internationella resor förekommer.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Enhetschefen har personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 8 mars.

Läs mer om denna och övriga lediga tjänster, samt krav för anställningen

Kategori: Nyhet