På andtuppfoljning.se finns data som beskriver utvecklingen av bland annat tillgänglighet, konsumtion och användning, vårdkontakter, dödsfall och skador. Uppgifterna samlas in från flera organisationer och myndigheter och syftet är användarna ska få en bild av utvecklingen både på regional och nationell nivå.

Genom att uppgifterna är kopplade till en mängd indikatorer så kan man också följa upp arbetet med att nå målen i regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Folkhälsomyndigheten är nationellt kunskapscentrum för ANDT och ska bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier inom området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella eller idéburna organisationer. Webbplatsen andtuppfoljning.se är en del av detta arbete.

Till webbplatsen andtuppfoljning.se

Kategori: Nyhet