Webbplats gör det möjligt att följa upp ANDT-arbete

Publicerat

Webbplatsen andtuppfoljning.se har uppdaterats för att bli än mer användarvänlig. På webbplatsen publiceras uppgifter om alkohol, narkotika, dopning och tobak som gör det möjligt för bland annat handläggare på regional och lokal nivå att utvärdera sitt ANDT-preventiva arbete.

På andtuppfoljning.se finns data som beskriver utvecklingen av bland annat tillgänglighet, konsumtion och användning, vårdkontakter, dödsfall och skador. Uppgifterna samlas in från flera organisationer och myndigheter och syftet är användarna ska få en bild av utvecklingen både på regional och nationell nivå.

Genom att uppgifterna är kopplade till en mängd indikatorer så kan man också följa upp arbetet med att nå målen i regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Folkhälsomyndigheten är nationellt kunskapscentrum för ANDT och ska bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier inom området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella eller idéburna organisationer. Webbplatsen andtuppfoljning.se är en del av detta arbete.

Till webbplatsen andtuppfoljning.se

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan