Utvecklingsmedlen avser att stimulera kunskapsutveckling inom området spel om pengar genom utveckling och utvärdering av förebyggande metoder. Syftet är att ta fram vetenskapligt beprövade metoder som kan tillämpas i det lokala och regionala arbetet för att motverka skadeverkningar av överdrivet spelande.

Projekten som fick medel för 2015 består framför allt av universitets- och högskolebaserade forskningsstudier, varav tre är påbörjade pilotprojekt som fått medel tidigare år. Projekten varierar när det gäller målgrupper, arenor och förebyggande modeller.

Läs mer om hur medlen fördelades

Kategori: Nyhet