Beslut om utvecklingsmedel till förebyggande av spelproblem

Publicerat

Folkhälsomyndighetens tilldelning av statliga bidrag för förebyggande arbete inom spel om pengar är avslutad. Totalt fördelades drygt 3,5 miljoner kronor till fem olika projekt.

Utvecklingsmedlen avser att stimulera kunskapsutveckling inom området spel om pengar genom utveckling och utvärdering av förebyggande metoder. Syftet är att ta fram vetenskapligt beprövade metoder som kan tillämpas i det lokala och regionala arbetet för att motverka skadeverkningar av överdrivet spelande.

Projekten som fick medel för 2015 består framför allt av universitets- och högskolebaserade forskningsstudier, varav tre är påbörjade pilotprojekt som fått medel tidigare år. Projekten varierar när det gäller målgrupper, arenor och förebyggande modeller.

Läs mer om hur medlen fördelades

Kategori: Nyhet