Arbetet med att stoppa ebolautbrottet i Västafrika har nu gått in i en ny fas. Tidigare har det handlat om att i första hand lägga resurser på sjukvården för att därmed begränsa smittspridning. Nu fokuserar man istället på att förstärka kapaciteten när det gäller att leta upp misstänkta fall och följa hälsoutvecklingen hos personer som har varit i kontakt med ebolasjuka samt att arbeta för att begravningar ska ske på säkert sätt.

Även om WHO bedömer läget som stabilt så säger organisationen att det dock lär dröja ytterligare några månader innan man har utbrottet under full kontroll och antalet personer som smittas med ebola är nere i noll.

Sedan utbrottet startade för drygt ett år sedan har det rapporterats över 22 000 fall i Liberia, Guinea och Sierra Leone varav nästan 8800 har dött.

Kategori: Nyhet