På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att elva nya ämnen regleras som narkotika från och med den 16 januari 2015 (SFS 2014:1480). Klassningen gäller de centralstimulerande ämnena alfa-PBP, 4F-alfa-PVP, 3,4-diklorometylfendiat, 4,4’-dimetylaminorex, p-MePPP och pentylon, de smärtstillande ämnena 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP samt hallucinogenerna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika (se LVFS 2014:11).

Hädanefter krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även tillverkning, handel eller innehav – med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika – kräver tillstånd.
24 cannabinoider och sju katinoner regleras samtidigt som hälsofarliga varor (se SFS 2014:1481).

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter och saluförs i huvudsak via internet. Totalt 85 cannabinoider blir nu straffrättsligt reglerade, för oreglerade substanser tillämpas den så kallade förstörandelagen.

Läs mer om förstörandelagen och substanser under utredning

Från den 16 januari krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål för dessa ämnen.

Kategori: Nyhet