Forskningsprojektet kallas EbolaMoDRAD, vilket står för Ebola virus: Modern approaches for developing bedside rapid diagnostics.

Snabbare diagnostik

Målet med projektet är att utveckla ny och säker patientnära diagnostik, i första hand för användning i låginkomstländer. Sjukvårdspersonal ska kunna testa patienter för ebolavirus redan vid ankomst till sjukhuset, med minsta möjliga tekniska resurser.

Ett annat mål är att stärka kapaciteten att förebygga utbrott i Västafrika på längre sikt. Detta genom att bygga upp strukturer för ökad biosäkerhet, för bättre referensdiagnostik och för en effektivare utbrottshantering på plats.

Brett samarbete

Projektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att experter från flera olika vetenskapliga områden deltar. Det leds av Folkhälsomyndigheten och består av totalt 17 partners från bland annat USA, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Sydafrika och Senegal.

Projektet är tvåårigt och finansieras av det så kallade Innovative Medicine Initiative (IMI), ett samarbete mellan EU-kommissionen och läkemedelsindustrin i Europa.

Läs mer om ebolautbrottet

Läs mer om Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorium

Kategori: Nyhet