Före jul började influensaaktiviteten öka och influensavirus har nu påvisats runt om i landet. Flest fall, även sett till folkmängden, har påvisats i landets mellersta län.

Influensa kan orsaka allt från en mild förkylning till svårare sjukdom med hög feber, huvud- och muskelvärk. För de allra flesta går sjukdomen över på en vecka utan komplikationer, även om det inte är ovanligt att man kan känna sig trött i flera veckor efteråt.

Personer som har en underliggande sjukdom, t.ex. diabetes eller hjärt-lungsjukdom, kan däremot få sin grundsjukdom förvärrad under en influensainfektion och löper en ökad risk att behöva sjukhusvård. För äldre kan återhämtningen ta mycket lång tid. Vissa återhämtar sig aldrig.

Vaccinationsskyddet mot att insjukna i influensa är aldrig 100 procent, men sjukdomen blir oftast lindrigare hos de som vaccinerats. Socialstyrelsen rekommenderar därför att de personer som löper störst risk att insjukna i allvarlig sjukdom (se faktaruta) bör vaccinera sig mot influensa varje år.

Eftersom det kan ta upp till två veckor innan vaccinationen har gett full effekt, är det viktigt att vaccinera sig innan risken att smittas blir stor. Årets influensaepidemi förväntas nå sin kulmen i februari.

Fler äldre väljer att vaccinera sig

De senaste två säsongerna har allt fler äldre valt att vaccinera sig mot influensa. Förra säsongen vaccinerade sig 46 procent av befolkningen över 65 år. Färsk statistik från denna säsong visar att vaccinationstäckningen i många landsting redan vid årsskiftet var högre än efter hela förra säsongen (läs mer i veckans influensarapport).

Yngre i riskgrupp släpar efter

Bland yngre personer som tillhör en medicinsk riskgrupp är däremot vaccinationstäckningen betydligt lägre. Bara ett fåtal procent av befolkningen under 65 år har hittills vaccinerat sig denna säsong trots att uppskattningsvis 10 procent tillhör en medicinsk riskgrupp. Säsongen 2013-2014, som var en mild influensasäsong, behövde mer än 70 yngre personer intensivvård på grund av influensa och majoriteten tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Nu är det alltså hög tid att vaccinera sig om man tillhör någon riskgrupp för svår influensasjukdom. All vårdpersonal som kommer i kontakt med äldre, gravida eller personer i medicinska riskgrupper bör påminna sina patienter om vikten av att vaccinera sig.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
 • personer med kroniska sjukdomar
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  - extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - flerfunktionshinder hos barn.

Läs mer

Veckans influensarapport
Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Kategori: Nyhet