Influensavaccin skyddar aldrig till 100 procent mot alla influensatyper, men oavsett hur effektivt vaccinet är bidrar det till att göra symtomen mildare om man ändå skulle bli sjuk. Det är också oklart vilken typ som kommer att dominera i Sverige när influensaaktiviteten blir mer intensiv.

Oklar betydelse

I slutet av förra året kom rapporter från USA om att årets influensavaccin möjligen skulle kunna ge sämre skydd mot en av de tre cirkulerande influensatyperna: influensa A(H3N2). Folkhälsomyndigheten vill poängtera att detta uttalande endast baserar sig på resultat av så kallad fördjupad virologisk karakterisering och inte på att vaccinerade individer skulle ha insjuknat i någon större omfattning än förväntat. Den kliniska betydelsen av den fördjupade virologiska karakteriseringen är alltså fortfarande oklar.

Spridningen har börjat

I Sverige har årets influensasäsong startat, men aktiviteten är fortfarande låg. Majoriteten (69 procent) av de laboratoriebekräftade fallen av influensa har varit av subtypen A(H3N2). Bara ett fåtal svenska prover har hittills genomgått fördjupad virologisk karakterisering för att se hur väl de konstaterade A(H3N2)-fallen matchar den variant av A(H3N2) som ingår i årets vaccin.

Analysen av dessa fåtal prov ger en liknande bild som i USA, med indikationer på att cirkulerande stammar kan skilja sig från A(H3N2)-vaccinstammen (se Influensarapport för vecka 50 (PDF-dokument, 662 kB)), men inte heller i Sverige har faktiska sjukdomsfall bland vaccinerade personer rapporterats så det finns inga kliniska tecken på att årets vaccin skulle ha dålig effekt.

God effekt

Influensavaccinet skyddar dessutom även mot två andra influensatyper: influensa B och influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan. För dessa influensatyper har den fördjupade virologiska karaktäriseringen indikerat att influensavaccinet bör ge god skyddseffekt.

Hittills under säsongen har 26 procent av de laboratoriebekräftade fallen i Sverige varit influensa B och trots att bara elva fall (5 procent), av influensa A(H1N1)pdm09 har rapporterats, har två behövt intensivvård. Det finns alltså all anledning för personer i riskgrupper att vaccinera sig för att få skydd mot dessa två influensatyper.

Behandling med virushämmare

Om en person i riskgrupp insjuknar i misstänkt influensa är tidig behandling med antivirala medel (inom 48 timmar) viktig om personen inte bedöms vara tillräckligt skyddad genom vaccination. Detsamma gäller allvarligt sjuka patienter. Samtliga virologiska analyser visar att de nu cirkulerande stammarna är känsliga för tillgängliga antivirala läkemedel.

Läs mer:

Senaste influensarapporten

Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Kategori: Nyhet