MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker, hos grisar är ett stort problem i många länder. I exempelvis Danmark har 63–70 procent av grisbesättningarna visat sig vara smittade. Det rör sig om en särskild typ av MRSA och just den typen har ökat mycket även bland människor i Danmark, till cirka 800 fall eller 31 procent av alla MRSA-fall i Danmark 2013. I de flesta av fallen har människor smittats i samband med arbete med grisar.

Under hösten har Svenska djurhälsovården, med finansiering av Jordbruksverket, genomfört en undersökning i avelsgrisbesättningar i Sverige och resultatet visar att besättningarna är fria från MRSA.

Det är viktigt att behålla det goda läget i Sverige. Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter på human- och djursidan samarbetar för att göra riskbedömningar och föreslå åtgärder för att förebygga smittspridning av denna typ av MRSA.

Kategori: Nyhet