RSV (respiratoriskt syncytialvirus) är ett av de virus som brukar orsaka luftvägssjukdom på vinterhalvåret. Folkhälsomyndigheten övervakar förekomsten av RSV genom frivillig rapportering från laboratorier och barnkliniker från och med vecka 40 på hösten. Hittills under säsongen har mer än 1 000 personer fått en laboratoriebekräftad diagnos med RSV.

Vartannat år brukar säsongerna karakteriseras av hög aktivitet och många sjukdomsfall, och vartannat år ses mildare säsonger. Säsongen 2012–2013 var ett rekordår med mer än 4 500 laboratoriebekräftade fall av RSV, medan säsongen 2013–2014 var betydligt mildare. Årets säsong ser ut att bli intensiv, som väntat. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer toppen troligen i februari.

RSV kan drabba människor i alla åldrar och man kan bli smittad flera gånger under livet. Små barn – som smittas för första gången – kan få tecken på lunginflammation och svårt att andas och äta. Några få procent av dem behöver sjukhusvård, men för de allra flesta går infektionen över på en till två veckor. Hos äldre barn och vuxna leder infektionen oftast till en vanlig eller något besvärligare förkylning, medan den hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar, samt spädbarn under sex månader, kan orsaka svårare nedre luftvägsinfektioner.

RSV smittar framför allt via slemhinnor i näsa, mun och ögon. Det kan vara svårt att skydda sig helt, men genom att undvika nära kontakt med personer som är förkylda och ha god handhygien kan man minska risken för smitta.

Figur. Antal laboratoriebekräftade fall av RSV per vecka, år 2000–2015.

Diagram över antal laboratorieverifierade RSV-fall

Den som har frågor om RSV och behöver komma i kontakt med vården kan alltid kontakta 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Kategori: Nyhet