Konferens förbereder intresserade inför ANDT-ansökningar

Publicerat

I april arrangerar Folkhälsomyndigheten en konferens för de som är intresserade av att söka ANDT-utvecklingsmedel för 2016. Deltagare på konferensen kommer att få fördjupad information om de nya kriterierna, ta del av intressanta föreläsningar och även möjlighet att nätverka med varandra.

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år medel för utveckling och spridning av förebyggande metoder inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Inför 2016 ställer Folkhälsomyndigheten tydligare krav på utvärdering som bidrar till framtagande av användbar och spridbar kunskap om ANDT-förebyggande arbete. Projekt där praktiker och forskare samverkar kommer att prioriteras. Förutom att informera om de nya kriterierna är syftet med dagen är sprida kunskap utifrån tidigare erfarenhet och presentera exempel på projekt samt ge möjligheter att knyta kontakter inför framtida samarbetsprojekt mellan praktiker och forskare.

Konferensen äger rum torsdagen den 16 april klockan 8.15-16.00 på Scandic Sergel Plaza i Stockholm.

Anmäl dig här

Kategori: Nyhet