Mötesplats social hållbarhet är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Mötesplatsens uppdrag är att utveckla välfärdstjänster på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter.

Folkhälsomyndigheten verkar för att alla ska ges likvärdiga förutsättningar för god hälsa och arbetar därför också med social hållbarhet. I samband med att Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 beslutades att det behövs regelbundna möten och dialoger med regioner, landsting och kommuner som står för en stor del av det praktiska genomförandet inom folkhälsoområdet. Samarbetet med SKL kring Mötesplats social hållbarhet är en del av detta arbete.

Läs mer om social hållbarhet och om kommande aktiviteter och seminarier på:
www.mötesplatssocialhållbarhet.se eller www.motesplatssocialhallbarhet.se.

Kategori: Nyhet