Nya resultat om folkhälsan

Publicerat

Nu finns 2014 års resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, tillgängliga på vår webbplats.

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landstingen och regionerna i Sverige.

Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval. 2014 skickades enkäten ut till 150 000 personer.

Enkäten undersöker hur hälsan i landet förändras över tid. Resultaten är en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken och används som underlag för fördjupade analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa.

Läs mer

Till folkhälsoundersökningen och ta del av resultaten

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan