Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landstingen och regionerna i Sverige.

Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval. 2014 skickades enkäten ut till 150 000 personer.

Enkäten undersöker hur hälsan i landet förändras över tid. Resultaten är en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken och används som underlag för fördjupade analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa.

Läs mer

Till folkhälsoundersökningen och ta del av resultaten

Kategori: Nyhet