Ett särskilt boende är ett boende anpassat för äldre och funktionshindrade med stort behov av omsorg. Sedan 2012 behöver dessa boenden inte längre serveringstillstånd för att få sälja alkohol till de boende och deras gäster.

Men det finns fortfarande ett regelverk kring serveringen som måste följas. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett informationsmaterial till dem som är ansvariga för, eller arbetar på, särskilda boenden.

Materialet beskriver vilka regler som gäller och ger förslag på bland annat rutiner för egenkontroll och utbildning av personal.

Materialet går att beställa eller ladda ner här

Kategori: Nyhet