Runt 37 miljoner människor i världen beräknas leva med hiv. Att 15 miljoner av dessa skulle ha tillgång till behandling mot viruset år 2015 har varit ett av delmålen inom ramen för millenniemål nummer 6 (MDG 6) som handlar om att minska spridningen och stoppa epidemin till år 2030. Detta 15-miljonersmål är nu uppnått, rapporterade UNAIDS, FN:s samlade program mot hiv/aids, i tisdags vid en presskonferens i Addis Abeba i Etiopien.

– Detta är förstås goda nyheter för det växande antal som har tillgång till behandling men betyder också mycket för möjligheterna att begränsa spridningen globalt sett, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Tack vare de globala insatserna beräknas 30 miljoner nya hivfall – och närmare 8 miljoner dödsfall i aids – ha undvikits sedan milleniemålen antogs år 2000.

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet. Behandlingen har också haft effekt på smittsamheten hos de enskilda patienterna och på smittspridningen på befolkningsnivå.

I Sverige lever idag nästan 7 000 personer med en känd hivdiagnos. Av dessa har över 90 procent behandling mot sin hivinfektion och av dem har i sin tur över 90 procent omätbara virusnivåer i blodet.

Tisdagens pressmeddelande från UNAIDS

Sjukdomsinformation om hivinfektion

Kategori: Nyhet