2003 upplevde delar av Europa en period av extrem värme, med förödande konsekvenser. Enbart i Frankrike beräknades överdödligheten denna sommar till ca 15 000 människor. Sedan dess har många europeiska länder agerat för att utveckla och implementera värmevarningssystem. I Sverige varnar SMHI sedan 2013 vid risk för höga temperaturer, men det har inte funnits någon handlingsplan på nationell nivå kopplad till dessa varningar. Behovet av att ta fram en sådan har lyfts från flera håll på senare år.

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens projekt Att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer, som pågår 2015-2017, har Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet tagit fram en kunskapssammanställning på uppdrag av myndigheten. Sammanställningen visar att många länder i Väst- och Centraleuropa numera har fungerande varningar vid höga temperaturer och att dessa också är kopplade till en handlingsplan. Forskning har dessutom, enligt sammanställningen, visat att dessa varningssystem och relaterade interventioner har en skyddande effekt på befolkningen. Dödligheten på grund av värme blir lägre.

Bara en mindre del av den förhöjda dödligheten kopplat till höga temperaturer beror på värmeslag. Dödsfallen i hjärt- och lungsjukdom är betydligt fler, eftersom hjärtat utsätts för hårdare påfrestningar när kroppen försöker reglera sin temperatur. Detta gäller särskilt i mindre varma länder såsom Sverige.

De sårbara grupperna är framförallt äldre personer och personer med kronisk sjukdom. Två tidigare svenska studier har också visat på ökad känslighet hos personer diagnostiserade med hjärtsvikt, diabetes, psykiatrisk sjukdom och personer som överlevt en hjärtinfarkt. Kunskapssammanställningen visar att en viktig förebyggande åtgärd är att effektivt nå ut med korrekt information till de sårbara grupperna. Samhällets riskmedvetenhet behöver stärkas, men även den individuella visar forskningen eftersom de personer som identifierats som sårbara ofta inte uppfattar sig tillhöra en riskgrupp.

Läs mer i kunskapssammanställningen Hälsoeffekter av höga temperaturer

Mer om beredskap vid värmeböljor

Kategori: Nyhet