Eftersom 13a är en relativt ovanlig fagtyp av Salmonella Enteritidis talar allt för att kryddblandningar av samma typ som Iwi även orsakat resten eller delar av de resterande sjukdomsfallen inom det nationella utbrottet, som till dags dato är uppe i 153 fall fördelade på 17 av landets 21 län. Färsk statistik finns i utbrottsrutan.

Igår drog också Sevan tillbaka sin allkrydda, som kopplats till ett sjukdomsfall som hör till utbrottet men som inte inträffat på Öland. Fler kryddslag utreds fortfarande för misstänkt koppling till det nationella salmonellautbrottet, då flera varumärken kan ha samma ursprung.

Det är ovanligt att orsaken till salmonellautbrott av denna geografiskt utspridda, långvariga typ kan identifieras. Det krävs en uppmärksam sjukvård som snabbt hittar de personer som drabbas och dessutom krävs ett bra samarbete med de lokala smittskyddsenheterna och kommunernas miljökontor så att misstänkta livsmedel snabbt kan hittas och skickas för analys.

Den vanliga metoden – att intervjua de drabbade för att identifiera misstänkt livsmedel – fungerade mindre bra i det här fallet och man behövde testa livsmedel av många olika typer för att hitta orsaken till sjukdomen. Detta utbrott hade också ett inslag av spridning från en restaurang som gjorde att många insjuknade på kort tid. Det är ovanligt med en sådan kombination men denna omständighet ökade samtidigt chanserna att hitta smittkällan.

Ett normalt år rapporteras omkring 3000 svenskar smittade med salmonella, varav ungefär en fjärdedel har smittats i Sverige. Sjukdomen smittar väldigt sällan mellan människor, utan det vanligaste sättet är att smittas via livsmedel. Men i majoriteten av fallen hittar man aldrig vad som orsakade sjukdomen.

– Det gör detta utbrott unikt: vi har kunnat ringa in problemet och därmed hindra att ytterligare fler människor drabbas av sjukdomen. Vi har länge misstänkt att ett livsmedel med lång hållbarhet har orsakat utbrottet. I april började vi misstänka att det kunde röra sig om kryddor. Det har varit ett detektivarbete men vi är väldigt glada att vi verkar ha fått stopp på det här, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har haft ett gott samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, såväl som Livsmedelsverket, smittskyddsenheten i Kalmar och Borgholms kommun i arbetet med att stoppa salmonellautbrottet. Alla övriga av landets berörda smittskyddsenheter har dessutom gjort ett jättejobb i spårningen hos patienter.

FAKTA / Hur man upptäcker utbrott:

Utbrott som är orsakade av livsmedel med lång hållbarhet och med bred distribution över landet är en utmaning att lösa. Ett viktigt verktyg blir i dessa fall att kunna karaktärisera mikroorganismen som orsakat sjukdomsfallen. I stort sett alla salmonella-isolat från personer som insjuknat i Sverige skickas in från de lokala kliniska laboratorierna i landet till Folkhälsomyndigheten för vidare typning. När en specifik typ börjar öka i antal, blir det en första signal att det kan vara ett utbrott på gång med en gemensam smittkälla. Så började arbetet även i detta utbrott, när denna signal kom med fler fall än förväntat.

Sjukdomsinformation om salmonella

Kategori: Nyhet