Framsteg för WHO:s insatser för barnvaccinationer

Publicerat

129 av världens länder beräknades ifjol ha nått en 90-procentig vaccinationstäckning bland barn mot difteri, stelkramp och kikhosta. Det är en fördubbling sedan år 2000, rapporterar Världshälsoorganisationen, WHO.

År 2000 fick 21 miljoner barn inte ens en första av de tre så kallade DTP-doserna, en siffra som nu gått ner till 12 miljoner. Noterbart är att i Indien, det land med störst antal ovaccinerade barn i världen, beräknas nu 80 procent av barnen få samtliga tre doser.

Samtliga WHO:s 194 medlemsstater har åtagit sig att uppfylla WHO:s aktionsplan för vaccinationer (GVAP) senast 2015 och i nuläget är det alltså 65 länder som inte når 90-procentsmålet. Längst från måluppfyllelsen är sex konflikthärjade länder som alla ligger under 50 procents täckning: Centralafrikanska republiken, Tchad, Ekvatorialguinea, Somalia, Sydsudan och Syrien.

I Sverige, som har en av världens högsta anslutning till barnvaccinationsprogrammet, var vaccinationstäckningen för 2-åringar för difteri, stelkramp och kikhosta över 98 procent år 2014. Det är däremot viktigt att genomföra en bedömning av vaccinationsstatus under hälsoundersökningen av nyanlända migranter för att erbjuda kompletterande vaccination av barn upp till 18 år och rekommendera vuxna detsamma, särskilt när det gäller människor från länder med låg vaccinationstäckning.

Mer information om det globala läget för barnvaccinationerna finns på på WHO:s sajt.

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan